Utworzenie ekopracowni w PSP w Rzeczycy Filia w Sadykierzu Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.  "Moja wymarzona ekopracownia - 2015"


Nazwa zadania: "Zielony zakątek szkoły" - utworzenie ekopracowni w PSP w Rzeczycy Filia w Sadykierzu.

Koszt ogólny : 36 391,32 zł .

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 34 408,00 zł.

Zakres zadania/uzyskany efekt ekologiczny:

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputerowy, fotograficzny, rośliny doniczkowe, meble i inne wyposażenie oraz kompleksowo wyremontowano pracownię przyrodniczą w PSP w Rzeczycy Filia w Sadykierzu .

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl