Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca w 2016 roku Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

wfosigw

narodowy fundusz ochrony srodowiska


Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca w 2016 roku"

zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 39 010,00 zł, w tym:

• w wysokości 19 702,00 zł ze środków NFOŚiGW,

• w wysokości 19 308,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i unieszkodliwienie poprzez skłądowanie ok. 130,504 ton, w tym 36,640 ton wraz z demontażem, odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.

Koszt ogólny zadania: 39 404,40 zł.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl oraz www.nfosigw.gov.pl/