Nazwa zadania: Warsztaty ekologiczno- malarskie dla mieszkańców Gminy Rzeczyca. Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
piątek, 02 grudnia 2016 12:25

Nazwa zadania: Warsztaty ekologiczno- malarskie dla mieszkańców Gminy Rzeczyca.

Koszt ogólny : 20023,53 zł .

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 17020,00 zł (85 % kosztów kwalifikowanych).

Zakres zadania/uzyskany efekt ekologiczny:

Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych i indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u dzieci, młodzieży i dorosłych osób biorących udział w zadaniu.

 www.zainwestujwekologie.pl

wfosigw nowe logo

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2016 10:52