„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca w 2017 roku" Drukuj

logo WFOS lodz

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca w 2017 roku"

Koszt ogólny: 64 740,35 zł

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja do kwoty 51 792,00 zł

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i unieszkodliwienie poprzez składowanie ok. 220,913 ton, w tym 13,63 ton wraz z demontażem, odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl