Zakup agregatu prądotwórczego Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt LOGOTYP-page-002

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżetu Województwa Łódzkiego


Nazwa zadania: Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy.

Koszt ogólny : 37 499,99 zł .

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 14 999,99 zł.

Forma i wysokość dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: dotacja w kwocie 10 000,00 zł.

Zakres zadania/uzyskany efekt ekologiczny: Zadanie zakłada zakup agregatu prądotwórczego o mocy 28 KW, zabudowanego na przyczepie jednoosiowej. Zakup agregatu prądotwórczego służył będzie zabezpieczeniu w energię elektryczną w trakcie sytuacji kryzysowych wywołanych warunkami atmosferycznymi i w innych sytuacjach wymagających zabezpieczenia elektrycznego. Realizacja zadania uzupełni zasób urządzeń będących w dyspozycji jednostki OSP w Rzeczycy.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl