Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Spółdzielców w Rzeczycy Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca - część etapu XIII (ul. Spółdzielców w Rzeczycy).

Koszt ogólny : 137 132,10 zł .

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w kwocie 109 597,00 zł.

Zakres zadania/uzyskany efekt ekologiczny:

Budowa kanalizacji sanitarnej umozliwi oczyszczenie ścieków sanitarnych poprzez ich odprowadzenie do istniejacej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszówce w ilości 1.314,00 m3/rok. Ponadto zadanie stworzy możliwość zwiększenia liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się w wyniku jego realizacji o 30 (RLM).

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl