Utworzenie punktu dydaktycznego zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Ekopracownia pod chmurką" Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   

wfosigw nowe logo

Utworzenie punktu dydaktycznego zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu "Ekopracownia pod chmurką"

Nazwa zadania: „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Cztery pory roku" przy Szkole Podstawowej
w Rzeczycy”

Koszt ogólny : 50 000 zł .

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 45 000 zł.

Zakres zadania/uzyskany efekt ekologiczny:

W ramach zadania zostały zakupione elementy wyposażenia punktu dydaktycznego, nasadzenia, pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego oraz zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne na istniejących nasadzeniach. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy i wykształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Rzeczycy.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl