Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu. Drukuj

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu.

Koszt ogólny: 542 623,94 zł.

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w kwocie 31 500,00 zł, dotacja w kwocie 13 500,00 zł.

Opis zakresu projektu i planowany do osiągniecia efekt ekologiczny: W ramach zadania wybudowano świetlicę wiejską w Łęgu, która została wyposażona w instalację fotowoltaiczną. Zakłada się, iż wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej, pozwoli na uniknięcie emisji pyłu, SO2, NOx, CO i CO2 do atmosfery. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli
na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w ilości około 5,6663 MWh/rok.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl.