„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca w 2019 roku" Drukuj

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca w 2019 roku"

Koszt ogólny: 47 868,09 zł,

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja do kwoty 43 080,00 zł

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i unieszkodliwienie poprzez składowanie ok. 204,625 Mg, w tym 8,698 Mg wraz z demontażem, odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl.