Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Rzeczyca w 2020 roku Drukuj
Wpisany przez Agata Wieczorek   

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Rzeczyca w 2020 roku"

Koszt ogólny: 38 339,40 zł,

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja do kwoty 34 504,00 zł

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i unieszkodliwienie poprzez składowanie ok. 137,736 Mg, w tym 4,40 Mg wraz z demontażem, odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl.