„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu" w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gmin Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
piątek, 05 listopada 2021 10:28

wfosigw nowe logo Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu" w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca"

Koszt ogólny: 2 299 222,76 zł.

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja do wysokości 196 123,00 zł oraz pożyczka do wysokości 457 621,00 zł.

Opis zakresu projektu i planowany do osiągniecia efekt ekologiczny: Modernizacja stacji uzdatniania wody zapewni mieszkańcom gminy Rzeczyca dostawy wody bieżącej

o normatywnej jakości z ujęcia wody w Sadykierzu, w ilości do 222.455,00 m3 na rok. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę w wyniku budowy lub modernizacji ujęcia wody lub stacji uzdatniania wody wyniesie ok. 1.362 osób.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl.