Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Rzeczyca 2021 roku" Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 28 grudnia 2021 16:38

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Rzeczyca 2021 roku"

Koszt ogólny: 53 974,84 zł

Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja do wysokości 48 577,00 zł.

Opis zakresu projektu i planowany do osiągniecia efekt ekologiczny: Odbiór, transport, rozładunek i unieszkodliwienie poprzez składowanie ok. 177,580 Mg, w tym 8,80 Mg wraz z demontażem, odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca. Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 45 posesji ma wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl.