INFORMACJA Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
piątek, 27 września 2013 08:22

Wójt Gminy Rzeczyca informuje, iż na terenie Gminy Rzeczyca został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK – ul. Mościckiego 10 ( na terenie dawnej bazy ZUK) . PSZOK będzie otwarty w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 13. 00 - 17.00.

W PSZOK-u przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
1. Odpady wielkogabarytowe tj. meble;
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3. Zużyte baterie i akumulatory;
4. Przeterminowane lekarstwa, strzykawki;
5. Opony;

Ponadto zużyte baterie można oddawać do specjalnych pojemników, które znajdują się w:
1. Urzędzie Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca;
2. Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy, ul. Kitowicza 4, 97-220 Rzeczyca;
3. Publicznej Szkole Podstawowej Filia w Sadykierzu, Sadykierz 51, 97-220 Rzeczyca;
4. Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Filia w Luboczy, Lubocz 3, 97-220 Rzeczyca, w godzinach pracy w/w placówek.

Poprawiony: piątek, 11 października 2013 08:30