Pojęcie regionalnej instalacji Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
środa, 09 października 2013 07:24

Pojęcie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zostało zdefiniowane w słowniczku wyrażeń ustawowych w art. 3 ust. 3 pkt. 15c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm. ), który został dodany przez art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),

zwanej dalej ustawą nowelizującą.Zgodnie z tym przepisem, ilekroć mowa o regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych rozumie się przez to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,
c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów
w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Zgodnie z Uchwałą XXXV /687/2013 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w Regionie III Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. – RIPOK, która posiada Instalację do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz składowisko odpadów jest ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka, Zakład ZGO Pukinin Nr 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

Poprawiony: środa, 09 października 2013 07:26
 

Dzisiaj jest: Niedziela
26 Czerwca 2022
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Narkomanii
Imieniny obchodzą
Jan, Jeremiasz, Jeremi, Paweł, Zdziwoj
Do końca roku zostało 189 dni.
Zodiak: Rak

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 882759
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca