Informacja Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 12 października 2020 10:53

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rzeczyca, ogłasza dodatkowy nabór dla zainteresowanych wymianą starego źródła ciepła na kocioł na biomasę (pellet) o mocy 25 kW oraz montaż powietrznych pomp ciepła (dobór mocy urządzenia dokonywany indywidualnie) w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminie Rzeczyca" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 79% kosztów kwalifikowanych.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków. Niezbędna dokumentacja znajduje się poniżej. Dokumenty należy wypełnić oraz przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Rzeczycy.

Załączniki:

1. Ankieta
2. Deklaracja
3. Oświadczenie
4. Umowa użyczenia