Zachęcamy do ogłoszenia głosowania Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 04 kwietnia 2022 10:36

modernizacja2022 Szanowni Państwo,

Wystartowało głosowanie w plebiscycie internetowym!

Link do obiektów:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2837/plebiscite/stage-1?field_city_value=&title=

Zachęcamy do ogłoszenia głosowania wśród mieszkańców regionu oraz oznaczenie naszego fanpage'u.

Zasady głosowania:

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/news/1-kwietnia-2022-godzina-1200-startuje-plebiscyt-internetowy-zaglosuj-na-swoje-ulubione-miejsce

 
150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 04 kwietnia 2022 10:27

150 tys. zł premii dla młodych rolników  start naboru wniosków Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom ubieganie się bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku.

Kim jest młody rolnik

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Tyle wynosi premia

W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

Gdzie i kiedy z wnioskiem

Od 31 marca do 29 maja 2022 r. oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstwa będą przyjmować dokumenty od adeptów rolnictwa zainteresowanych wsparciem. Wnioski można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Tegoroczny nabór jest już ósmym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tys. umów o przyznaniu pomocy na kwotę ok. 3,27 mld zł.

 
OTWP już za nami!!! Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
czwartek, 31 marca 2022 08:28

277407252 996708037621452 4369137463757619947 n W dniu 29.03.2022r. w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowksiej w Rzeczycy odbył się szkolny turniej wiedzy pożarniczej w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt." Młodzież zapobiega pożarom". Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Do walki o zwycięstwo oraz kwalifikację do turnieju na szczeblu powiatowym walczyło przeszło 20 uczniów z trzech naszych szkół SP Rzeczyca, Filia SP Lubocz i Filia SP Sadykierz. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, co ukazały wyniki końcowe. Klasyfikacja końcowa: I miejsce Jadwiga Zakrzewska z kwalifikacją do turnieju na szczeblu powiatowym , II miejsce Krystian Grzybek , III miejsce Wojciech Przyborek oraz dwa wyróżnienia: Dawid Witkowski i Paweł Brzeziński . Nie mogło zabraknąć głównych nagród, a także upominków dla każdego uczestnika. Skład komisji: przewodniczący- młodszy ogniomistrz PSP Tomaszów Mazowiecki i komendant gminny Rzeczyca Artur Kobacki, młodszy aspirant Konrad Makowski, aspirant Katarzyna Kowalska, Dyrektor Szkoły Agata Ewa Ostalska i Wójt Gminy Rzeczyca Marek Kaźmierczyk. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach konkursu.

Czytaj całość…
 
Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
czwartek, 31 marca 2022 08:23

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia. Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne. Dlatego po raz kolejny przestrzegamy - wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niebezpieczne i grożą za to surowe kary.

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Ten proces prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza zostają zahamowane. Do atmosfery przedostaje się szereg szkodliwych zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, związków chemicznych. Pożary często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania, powodując ogromne zagrożenie i nierzadko dotkliwe straty.

Według informacji zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do 25 marca 2022 r. strażacy interweniowali już ponad 20 tys. razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych. W ogniu śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne. Wraz z pożarami traw strażacy odnotowali aż 920 pożarów w lasach, w których 5 osób odniosło obrażenia, a 2 straciły życie. Większość tego typu interwencji miała miejsce w marcu.

Należy pamiętać, że wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie życia wielu osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić beneficjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.

Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych nałożyła sankcje na 137 rolników w łącznej wysokości ponad 235 tys. zł.

 

plakat UKR

 
Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa, a ARiMR wypłaca już wsparcie Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
piątek, 25 marca 2022 13:12

Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta  nabór wniosków trwa a ARiMR wypłaca już wsparcie Wnioski o wsparcie hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać do 29 kwietnia 2022 r. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po taką pomoc zgłosiło się 7,16 tys. rolników. Ubiegają się o wsparcie w kwocie 145,8 mln zł. ARiMR rozpoczęła wypłatę pieniędzy, a na konta 3,6 tys. rolników wpłynęło już ponad 84 mln zł z tego tytułu.

Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Czytaj całość…
 
Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy / Надання номера PESEL для біженців з України Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
środa, 23 marca 2022 15:22

Pesel-Ukraina Od 16 marca 2022 roku uchodźcy z Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Obowiązująca ustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy szukającym schronienia w naszym kraju, określa wzór formularza, który należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy w kraju celem nadania numeru PESEL (wzór w załączeniu).

Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?

Obywatel Ukrainy, współmałżonek obywatela Ukrainy, członek najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, który przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Co należy przygotować.

Wypełniony w alfabecie łacińskim wniosek o nadanie numeru PESEL. Dokument potwierdzający twoją tożsamość i dane osobowe, które podajesz we wniosku. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu składasz oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Poprawiony: środa, 23 marca 2022 15:48
Czytaj całość…
 
ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU ZEBRANIA WIEJSKIEGO WE WSI JEZIORZEC Drukuj Email
Wpisany przez Agata Wieczorek   
wtorek, 22 marca 2022 09:02

Informuje się, że zebranie wiejskie sołectwa Jeziorzec zaplanowane na dzień 22 marca 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Jeziorcu zostaje odwołane.
Nowy termin zebrania zostanie podany w późniejszym czasie.

 
Informacja o odczycie wodomierzy Drukuj Email
Wpisany przez Agata Wieczorek   
środa, 16 marca 2022 10:40

Harmonogram odczytu wodomierzy

 
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - w związku z sytuacją na Ukrainie Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 15 marca 2022 08:36

ulotka

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

1460x616

Czytaj całość…
 
TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2022 R. - aktualizacja dot. Rzeczycy Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
piątek, 11 marca 2022 20:36

terminarz v2

terminarz.pdf

Poprawiony: piątek, 11 marca 2022 20:41
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 196

Dzisiaj jest: Środa
25 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria
Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.
Zodiak: Bliźnięta

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 874514
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca