Powszechny Spis Rolny w Gminie Rzeczyca Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
piątek, 10 września 2010 15:14
Spis Rolny 2010 

Powszechny Spis Rolny w Gminie Rzeczyca

zostanie przeprowadzony w dniach
od 01 września do 31 października 2010

wg stanu na 30 czerwca 2010 r.

pdf_small Plik do pobrania spis rolny 2010 72.53 Kb

Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR-2010) zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 31 października 2010

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będą zbierane informacje:

    według stanu na 30 czerwca 2010 r.

- użytkowanie gruntów
- powierzchnia zasiewów,
- pogłowie zwierząt gospodarskich,
- prowadzenie działalności rolniczej,
- ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze

    z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca 2010 r.

- struktura dochodów gospodarstwa domowego,
- aktywność ekonomiczna,
- zużycie nawozów mineralnych, wapniowych,
- prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym.

Terminy spisu

Zgodnie z ustawa o spisie rolnym prowadzony jest następującymi metodami:

    01.09.2010 r. - 17 października 2010 r. – samospis internetowy
    08.09.2010 r. – 31 października 2010 r.– spis realizowany przez rachmistrzów spisowych
    08.09.2010 r. – 31 październik 2010 r. – spis realizowany przez ankieterów statystycznych

 

Rachmistrz spisowy jest osobą przeszkoloną z zakresu tematyki spisu rolnego jak i obsługi powierzonego urządzenia. W swojej pracy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

 

Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz o statystyce publicznej.

Obowiązek udzielania odpowiedzi
Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Zgodnie z art.9 ust. 4 udzielenie odpowiedzi na pytania w ramach bezpośredniego wywiadu jest obowiązkowe. Osoby przekazujące dane o gospodarstwie rolnym są zobowiązane do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie określonym w ustawie o Powszechnym Spisie Rolnym. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.
art. 56 „ Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
art. 57 „ Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w  razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

Dane zebrane w spisie rolnym:
• pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
• pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
• dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
• w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Więcej informacji o PSR 2010 znaleźć można na stronach internetowych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.

Poprawiony: środa, 03 listopada 2010 11:36
 

Dzisiaj jest: Sobota
26 Listopada 2022
Imieniny obchodzą
Delfin, Dobiemiest, Jan, Konrad,
Konrada, Lechosław, Lechosława,
Leonard, Sylwester

Do końca roku zostało 36 dni.
Zodiak: Strzelec

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 908459
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca