Zadania dofinansowane ze srodków WFOŚiGW w Łodzi
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Nazwa zadania: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca – etap III".

Koszt ogólny: 1 559 473,12 zł.

Formy i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w kwocie 309 605,00 zł oraz dotacja w kwocie 309 605,00 zł.

Zakres projektu/uzyskany efekt ekologiczny:

- zapewnienie ciągłości w dostawach wody mieszkańcom o odpowiednich parametrach jakościowych w ilości 69.459,50 m3/rok,

- poprzez wykonanie przez właścicieli nieruchomości 55 szt. przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzenie ścieków nowo wybudowaną kanalizacją na oczyszczalnie ścieków w Bartoszówce w ilości 6.022,50 m3/rok,

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM 165.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl

 
Zakup koparko-ładowarki Drukuj Email

alt

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Nazwa zadania: "Zakup sprzętu(koparko-ładowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca".

Koszt ogólny: 249 593,50 zł.

Formy i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: umorzenie pożyczki na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Łęgu" w kwocie 36 631,60 zł oraz pożyczka z możliwością 50 % umorzenia w kwocie 200 482,00 zł.

Zakres projektu: Zakupiony sprzęt przyczyni się do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pól uprawnych, posesji i dróg gminnych. Nastąpi odbudowa, utrzymanie i poprawa stanu rowów przydrożnych na terenie Gminy Rzeczyca.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl

 
Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca" Drukuj Email

wfosigw

  narodowy fundusz ochrony srodowiskaZadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca"

zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 46 064, 00 zł, w tym:

• w wysokości 23 264,00 zł ze środków NFOŚiGW,

• w wysokości 22 800,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i utylizacja 132,936 ton, w tym 16,01 ton wraz z demontażem, odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.

Koszt ogólny zadania: 46 529,42 zł

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl oraz www.nfosigw.gov.pl/

 
„Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła” Drukuj Email

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Nazwa zadania: „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła”.

Koszt ogólny: 1 330 687,34 PLN.
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 394.295,00 PLN.
Opis zakresu projektu: Zadanie obejmuje przebudowę systemów grzewczych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Kanicach oraz OSP w Luboczy, Sadykierzu i Rzeczycy. Prace mają na celu całoroczne zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, szczególnie w miesiącach zimowych. Przyjętym rozwiązaniem technicznym jest montaż pomp ciepła oraz instalacja ogrzewania podłogowego, klimakonwektorów oraz grzejników. Dzięki realizacji zadania zmniejszona zostanie emisja do atmosfery pyłu, SO2, NOx, CO, CO2 oraz w znacznym stopniu zmniejszy się zużycie energii elektrycznej.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl 
„Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit leśny 2014”. Drukuj Email

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Nazwa zadania: „Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit leśny 2014”.

Koszt ogólny: 16.575,97 PLN.
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 14.918 PLN.
Opis zakresu projektu: Zakup nagród oraz materiałów niezbędnych do rozegrania konkursu w ramach edukacji ekologicznej – „Rambit leśny 2014”, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Konkurs organizowany wspólnie przez Urząd Gminy, Gimnazjum w Rzeczycy, Rzeczycki Klub Sportowy „RKS Rzeczyca” oraz Nadleśnictwo Spała przyjął charakter imprezy dwudniowej i rozegrany został w dniach 12-13 czerwca 2014 r. Nazwa turnieju wiązała się z chęcią poszerzenia wiedzy uczniów o lesie oraz o bioróżnorodności, która w nim występuje, a także zapoznania z codzienną pracą leśników. Ponadto była to doskonała okazja do uczczenia rocznicy 90-lecia Lasów Państwowych. Zadanie zakładało poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i kształtowanie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko. W konkursie udział wzięło ok. 130 przedstawicieli gimnazjów z Rzeczycy, Budziszewic, Czerniewic, Inowłodza i Lubochni.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 9

Dzisiaj jest: Wtorek
11 Maja 2021
Imieniny obchodzą
Adalbert, Benedykt, Filip, Franciszek,
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Lew,
Lutogniew, Mamert, Mira

Do końca roku zostało 235 dni.
Zodiak: Byk


NSP21


Odsłon : 808997
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolordolina


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca