Zadania dofinansowane ze srodków WFOŚiGW w Łodzi
Zakup koparko-ładowarki Drukuj Email

alt

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Nazwa zadania: "Zakup sprzętu(koparko-ładowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca".

Koszt ogólny: 249 593,50 zł.

Formy i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: umorzenie pożyczki na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Łęgu" w kwocie 36 631,60 zł oraz pożyczka z możliwością 50 % umorzenia w kwocie 200 482,00 zł.

Zakres projektu: Zakupiony sprzęt przyczyni się do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pól uprawnych, posesji i dróg gminnych. Nastąpi odbudowa, utrzymanie i poprawa stanu rowów przydrożnych na terenie Gminy Rzeczyca.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl

 
Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca" Drukuj Email

wfosigw

  narodowy fundusz ochrony srodowiskaZadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca"

zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 46 064, 00 zł, w tym:

• w wysokości 23 264,00 zł ze środków NFOŚiGW,

• w wysokości 22 800,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i utylizacja 132,936 ton, w tym 16,01 ton wraz z demontażem, odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.

Koszt ogólny zadania: 46 529,42 zł

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl oraz www.nfosigw.gov.pl/

 
„Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła” Drukuj Email

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Nazwa zadania: „Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła”.

Koszt ogólny: 1 330 687,34 PLN.
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 394.295,00 PLN.
Opis zakresu projektu: Zadanie obejmuje przebudowę systemów grzewczych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Kanicach oraz OSP w Luboczy, Sadykierzu i Rzeczycy. Prace mają na celu całoroczne zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, szczególnie w miesiącach zimowych. Przyjętym rozwiązaniem technicznym jest montaż pomp ciepła oraz instalacja ogrzewania podłogowego, klimakonwektorów oraz grzejników. Dzięki realizacji zadania zmniejszona zostanie emisja do atmosfery pyłu, SO2, NOx, CO, CO2 oraz w znacznym stopniu zmniejszy się zużycie energii elektrycznej.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl 
„Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit leśny 2014”. Drukuj Email

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Nazwa zadania: „Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit leśny 2014”.

Koszt ogólny: 16.575,97 PLN.
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 14.918 PLN.
Opis zakresu projektu: Zakup nagród oraz materiałów niezbędnych do rozegrania konkursu w ramach edukacji ekologicznej – „Rambit leśny 2014”, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Konkurs organizowany wspólnie przez Urząd Gminy, Gimnazjum w Rzeczycy, Rzeczycki Klub Sportowy „RKS Rzeczyca” oraz Nadleśnictwo Spała przyjął charakter imprezy dwudniowej i rozegrany został w dniach 12-13 czerwca 2014 r. Nazwa turnieju wiązała się z chęcią poszerzenia wiedzy uczniów o lesie oraz o bioróżnorodności, która w nim występuje, a także zapoznania z codzienną pracą leśników. Ponadto była to doskonała okazja do uczczenia rocznicy 90-lecia Lasów Państwowych. Zadanie zakładało poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i kształtowanie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko. W konkursie udział wzięło ok. 130 przedstawicieli gimnazjów z Rzeczycy, Budziszewic, Czerniewic, Inowłodza i Lubochni.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

 
Zadania realizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi Drukuj Email

Zadania realizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi (http://www.wfosigw.lodz.pl)

alt
Nazwa zadania: „ Nowe nasadzenia drzew i krzewów w ramach budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy” .
Koszt ogólny: 55.847 PLN
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 44.438 PLN
Opis zakresu projektu: Zakup i nasadzenie ponad ośmiuset sztuk drzew i krzewów wraz z nawodnieniem na terenie powstającego kompleksu rekreacyjno sportowego w Rzeczycy.
alt
Nazwa zadania: „Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit ekologiczny 2013”.
Koszt ogólny: 16.012 PLN
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 14.000 PLN.
Opis zakresu projektu: Zakup nagród oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozegrania konkursu w ramach edukacji ekologicznej – „Rambit ekologiczny 2013”, promującego odpowiednie postawy i rozwijającego wiedzę o ekologii wśród młodzieży z pięciu gimnazjów powiatu tomaszowskiego (Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca).
alt
Nazwa zadania: „ Rozwój wiedzy i aktywizacja działań dot. selektywnej zbiórki odpadów wśród rodzin z terenu Gminy Rzeczyca – Rodzice i dzieci segregują śmieci”.
Koszt ogólny: 9.000 PLN
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 8.100 PLN.
Opis zakresu projektu: Zakup nagród rzeczowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozegrania konkursu w ramach edukacji ekologicznej – „Rodzice i dzieci segregują śmieci”, rozwijającego świadomość i wiedzę ludności o sposobie segregowania odpadów co pozwoli na dostosowanie się społeczności do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

alt

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami”
Koszt ogólny zadania: 2 762 246,51 zł
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: pożyczka w wysokości 252 702,13 zł oraz dotacja w wysokości 252 702,13 zł.
Opis zakresu projektu: Wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz co umożliwi wykonanie przez właścicieli nieruchomości 150 szt. przyłączy kanalizacyjnych In odprowadzenie ścieków w gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce w ilości 24.528,00 m3/rok.

alt

Nazwa zadania: „Rewaloryzacja Parku Podworskiego im. I. Paderewskiego w Rzeczycy”.
Koszt ogólny zadania: 54376,02 zł
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości: dotacja w wysokości 25 626,81 zł
Opis zakresu projektu: W ramach robót objętych projektem wykonane zostały prace pielęgnacyjne na 163 szt. drzew, wykarczowano 15 szt. drzew obumarłych i wykoszono chwasty i jednoroczne samosiewy. W wyniku realizacji zadania poprawie uległ stan zdrowotny najcenniejszych drzew rosnących na terenie parku.

alt

Nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca

Koszt ogólny zadania: 36 500,06 zł

Forma i wysokość dofinansowania:

Dotacja w wysokości 36 135,00 zł, w tym:
• w wysokości 18 250,00 zł ze środków NFOŚiGW,
• w wysokości 17 885,00 zł ze środków WFOŚiGW.

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i utylizacja 107,29 ton odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 9

Dzisiaj jest: Niedziela
29 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 875310
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca