KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SPISU KONTROLNEGO Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
środa, 29 czerwca 2011 12:41

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawność uzyskanych danych i ich zgodność ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 9.1 osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

 

Czytaj całość…
 
Konkurs na wykonanie projektu zagospodarowania skweru przed Urzędem Gminy w Rzeczycy. Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 28 czerwca 2011 00:00
aranz

MIESZKAŃCY GMINY RZECZYCA

 

   Wójt Gminy Rzeczyca ogłasza konkurs  na wykonanie projektu zagospodarowania skweru przed Urzędem Gminy w Rzeczycy.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy mieszkańcy Gminy Rzeczyca. Projekt winien zawierać rozwiązanie wieloletnie - z wykorzystaniem roślin wieloletnich,  kory, kamienia itp.

Forma: prace plastyczne, projekty wykonane przy pomocy programów komputerowych, inne.

 

Poprawiony: środa, 29 czerwca 2011 11:29
Czytaj całość…
 
„Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej” Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 27 czerwca 2011 20:12

UE_LEADER_PROW

Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy realizuje zadanie w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt dotyczy  operacji:

„Utworzenie młodzieżowej sekcji orkiestry dętej przy Gminnej Orkiestrze Dętej”

Koszt całkowity operacji -  32.040,08 zł w tym wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

to kwota 21.250 zł

 
Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn.: „ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH W ROSZKOWEJ WOLI” Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 27 czerwca 2011 10:17

logo_unia_RPO

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn.: „ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH W ROSZKOWEJ WOLI” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka- Działanie II.2 Gospodarka odpadami).
Całkowita wartość projektu wynosi 220 000,40 zł, ( jest to wartość kosztorysowa, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne), w tym dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości  170 741,27 zł.
Projekt „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Roszkowej Woli” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
 
Młodzież na Dni Wolborza, Julcia Pawlak do Kazimierza Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
poniedziałek, 27 czerwca 2011 08:45
spiewanieKolejny pracowity weekend dla kultywujących tradycje ludową w Gminie Rzeczyca. Część zespołu ludowego „Rzeczycanie" wraz z kapelą ludową rówieśników pojechało uświetnić Dni Wolborza. Ich prezentacje estradowe wkomponowane były w sceniczne pokazy kulinarne KGW i przyznać trzeba, że był to kolejny udany występ. Granie i śpiewanie wzbudziło powszechny aplauz, przy scenie od razu pojawiało się wyczuwalne ożywienie publiczności. Kolejna weryfikacja umiejętności „Rzeczycan" oceniona bardzo pozytywnie przez Organizatorów.
Dużo starsze pokolenie prezentowało się podczas trwającego w dniach 24-26 czerwca 45 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą. Organizatorem festiwalu był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Festiwal wspierało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Ewa Sławińska-Dahlik – etnomuzykolog z Łódzkiego Domu Kultury, postanowiła delegować na ten najbardziej prestiżowy w Polsce festiwal śpiewaczkę ludową Juliannę Pawlak z Sadykierza. Wyjazd połączony z kapelą ludową „Rawianie", mógł dojść do skutku dzięki uprzejmości i życzliwości sąsiedzkiej Miejskiego Domu Kultury z Rawy Maz., który pomógł dotrzeć na tą imprezę sadykierzkiej śpiewaczce wraz z opiekunem. Juliannę Pawlak przedstawiono jako zasłużoną twórczynię ludową, obecną w tej właśnie roli przed laty także w Kazimierzu, która została nagrodzona za całokształt swej pracy wieloma nagrodami i wyróżnieniami włącznie z Nagrodą Oskara Kolberga i Medalem Gloria Artis od Ministra Kultury. Jej nieprzeciętne umiejętności wokalne zostały docenione przez jury festiwalowe przyznaniem II nagrody w kategorii śpiewaków ludowych. 
  
Poprawiony: poniedziałek, 27 czerwca 2011 12:17
Czytaj całość…
 
Noc Świetojańska w Grotowicach Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
piątek, 24 czerwca 2011 08:55

wiankiWigilię Św. Jana nazywamy nocą sobótkową. Zgodnie z tradycją jest to święto ognia i wody, miłości i płodności. Tradycyjnie na brzegach rzek rozpalano ogniska a panny puszczały wianki, co by wyłowił go jakiś kawaler. Przez ostatnie lata z tradycji pozostały jedynie ogniska, które często robione były ze zużytych opon. Aby wrócić do tradycji, a jednocześnie zaprzestać szkodzić środowisku z inicjatywy Wójta Gminy Marka Kaźmierczyka przy współpracy z radną Anetą Podlasek oraz stowarzyszeniem „Piliczanki" mogliśmy w tym roku przeżyć tradycyjną noc świętojańską przy pięknie rozświetlonej dolinie Pilicy. Imprezę zaplanowano w Grotowicach, bez szczególnych przygotowań, licząc na spontaniczność samych uczestników, głównie mieszkańców Grotowic. I się nie zawiedliśmy, mało powiedziane, zainteresowanie imprezą przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Na Grotowickich błoniach zjawiło się kilkuset mieszkańców naszej gminy, co świadczy o potrzebie organizowania tej imprezy. Przygotowana na tę uroczystość kiełbaska – do upieczenia na ognisku – ufundowana przez zawsze gminie przyjazną firmę WOY Wojciechowski z Bukowca Opoczyńskiego, poszła jak świeże bułeczki... a i świeży jeszcze ciepły chlebek rozszedł się błyskawicznie. Panie z KGW „Piliczanki" upiekły przepyszne ciasta, które dla wielu były nieosiągalnym marzeniem – starczyło tylko dla tych co się nie zagapili. 

Poprawiony: wtorek, 28 czerwca 2011 08:29
Czytaj całość…
 
„Uczymy pływać 2011” Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
środa, 22 czerwca 2011 09:31

plywanieGmina Rzeczyca przygotowała projekt, złożyła ofertę i przystąpiła do konkursu na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2011 roku Przede wszystkim miały być to projekty ukierunkowane na realizację programów „Powszechnej nauki pływania". Promocja umiejętności pływania „Umiem pływać", jest jednym z podstawowych zadań Ministerstwa, zapisanych w priorytecie I dokumentu „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015", w obszarze działania „Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży". Priorytetowo traktowane były oferty zapewniające:- zdobycie umiejętności pływania oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych, - doskonalenie umiejętności pływania oraz podstaw bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego, - możliwość systematycznego i powszechnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, w szczególności możliwość powszechnego i systematycznego udziału dzieci i młodzieży ze środowisk i terenów najuboższych. Gmina Rzeczyca znalazła sie na liscie podmiotów, którym przyznano dofinansowanie i otrzymała 17 600,00 złotych na realizację programu powszechnejnauki pływania „Uczymy pływać 2011". Wartość całego projektu to kwota 35 900,00zł. Gmina Rzeczyca na realizacje projektu przeznaczyła środki w wysokości 18 300,00 zł.

 

Poprawiony: środa, 29 czerwca 2011 08:19
Czytaj całość…
 
Do Manufaktury na "Folk nutę" z LGD Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
środa, 22 czerwca 2011 08:33

manufaktura18 czerwca z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Tradycja, Kultura, Rozwój" Gmina Rzeczyca reprezentowana była na imprezie zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi pn. „Folk Nuta" Założeniem Organizatorów było pokazanie inicjatyw i dorobku Stowarzyszeń LGD w woj. łódzkim. Gmina Rzeczyca prezentowała swój zespół ludowy „Rzeczycanie" oraz twórczynie ludowe, Gmina Żelechlinek gotowe jadło regionalne na wspólnym stoisku, Gmina Czerniewice prezentowała potrawy przygotowując je „na żywo", podczas bezpośredniej relacji TVP Łódź. Wszyscy uczestnicy prezentacji Lokalnej Grupy Działania zostali poczęstowani obiadem, napojami i słodyczami a przez organizatorów upominkami. Zespół młodzieżowy „Rzeczycanie" wraz z kapela ludową rówieśników, gorąco oklaskiwany przez publiczność, zarówno na stoisku LGD jak podczas oficjalnego występu na scenie mógł zaprezentować swoje możliwości, konfrontując je z innymi zespołami. Stoisko Stowarzyszenia odwiedzili Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz inicjatorka pomysłu i główna organizatorka Maria Kaczorowska – Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

 

Poprawiony: środa, 22 czerwca 2011 08:52
Czytaj całość…
 
Na ludowo w pełnej krasie... Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
wtorek, 21 czerwca 2011 07:28

 ludowcyW niedzielę 19 maja w Rzeczycy dominowały ludowe klimaty. Świętowali działacze i sympatycy ruchu ludowego z terenu powiatu tomaszowskiego. Uroczystości zainaugurowała msza święta, podczas której nawiązano do roli jaką w życiu publicznym, od ponad stu lat, odgrywa ruch ludowy, o jego narodowym charakterze i związku ze środowiskiem wiejskim. Po mszy św. uczestnicy święta z pocztami sztandarowymi na czele i przy akompaniamencie gminnej orkiestry przeszli na teren Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się druga część obchodów. Prezes Powiatowy PSL Karol Staroń, wraz z Prezesem Gminnym Bogdanem Kąckim witali gości wśród których znaleźli się: Stanisław Witaszczyk – Poseł na Sejm RP, Krystyna Ozga – Wicewojewoda Łódzki, Dariusz Klimczak – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Henryk Siemiński – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi. Obecni byli również wójtowie zaprzyjaźnionych gmin, z Rokicin - Barbara Robak, Czerniewic- Edward Pietrzyk i z Żelechlinka - Bogdan Kaczmarek. działacze PSL szczebla powiatowego oraz gmin z całego powiatu. Wszystkich zebranych powitał jako Gospodarz wójt Gminy Rzeczyca Marek Kaźmierczyk. W swym wystąpieniu podziękował wszystkim za przybycie, życząc samych pozytywnych wrażeń z pobytu w naszej gminie. Zaprosił również przybyłych gości do odwiedzania gminy nie tylko na organizowane imprezy ale także przemierzając piękne miejscowości, wspaniałe krajobrazy usytuowane w dolinie nadpilicznej. Prezes powiatowy Karol Staroń odznaczony został Medalem Wincentego Witosa, Złote Koniczynki otrzymali Jan Stańczyk z Godaszewic i Wiesław Matera. Wręczono też legitymacje nowym członkom: Marcinowi Landowkiemu i Marcinowi Sobolewskiemu. Były przemówienia gości i organizatorów oraz na zakończenie części oficjalnej, wspólne odśpiewanie Roty. Wszyscy uczestnicy święta poczęstowani zostali pyszną grochówka oraz kiełbaską i kaszanką z grilla przygotowanymi przez stowarzyszenie Piliczanki z Grotowice, pod okiem Marii Zaręba. Pomimo nie najlepszej pogody plac GOK-u w miarę upływającego czasu wypełniał się coraz większą ilością osób. Uroczystości święta ludowego z dużym powodzeniem uświetniła Gminna Orkiestra Dęta, którą w znany już sobie sposób żywiołowo poprowadził kapelmistrz Michał Kowalczyk.

Poprawiony: środa, 22 czerwca 2011 07:32
Czytaj całość…
 
Email
ulotka25_06-03
 
W szkole ale inaczej... Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
czwartek, 16 czerwca 2011 10:35

mlodziezyTradycyjnie od kilku lat społeczność Gimnazjum w Rzeczycy w czerwcu świętuje Dzień Młodzieży. W tym roku postanowiliśmy zaangażować młodzież do aktywności fizycznej i poszerzenia wiedzy z ruchu olimpijskiego. W poniedziałek 13 czerwca w Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy liczną rzeszę młodzieży powitali wspólnie Wójt Gminy Rzeczyca Marek Kaźmierczyk, Dyrektor Gimnazjum Grażyna Kielan oraz Dyrektor GOK Antoni Socha. Wszyscy życzyli młodzieży miłej zabawy i aktywnego spędzenia tegorocznego święta. Po oficjalnym otwarciu Dnia Młodzieży w taneczny nastrój wszystkich wprowadziła grupa taneczna ,,Adaś" na czele z Karoliną Walczyk, prezentując dwa bardzo żywiołowe i trudne układy taneczne. Następnie grupa teatralna ERATO pod kierownictwem Agnieszki Kielan zaprezentowała spektakl pod nazwą ,,Pamiętnik narkomanki". Był to moment wyciszenia i zastanowienia się nad zagrożeniami związanymi z używkami w mającym niebawem, szczególnie sprzyjającym ku temu nastąpić, okresie wakacyjnym.

Poprawiony: czwartek, 16 czerwca 2011 11:11
Czytaj całość…
 
<< pierwsza < poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 następna > ostatnia >>

Strona 182 z 196

Dzisiaj jest: Środa
25 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria
Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.
Zodiak: Bliźnięta

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 874498
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca