Z tradycją w przyszłość... Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
poniedziałek, 28 marca 2011 14:51

rawskie klimatyDwa wydarzenia minionego tygodnia nawiązywały znowu do tradycji. Udana próba reaktywowania ruchu Kół Gospodyń Wiejskich w samej Rzeczycy oraz pokazy rękodzieła ludowego połączonego z występem zespołu ludowego do takich bez wątpienia należały. Z inicjatywy nowo wybranej Sołtys Sołectwa Rzeczyca Elżbiety Bąk, zorganizowano 25 marca w Gminnym Ośrodku Kultury zebranie założycielskie Stowarzyszenia KGW. Szkoda trochę, że nie odliczyło się wymagana liczba15 osób, ilości niezbędnej do powołania Stowarzyszenia KGW ale i tak należy być zadowolonym, bowiem samo Koło Gospodyń Wiejskich powstało. O szczegółach przyszłej pracy Stowarzyszenia poinformował obecny na zebraniu Włodzimierz Matuszewski odpowiedzialny w gminie za promocję gminy. Zebrani zaaprobowali przedstawiony projekt, uchwalono statut, wybrano Komitet Założycielski. Na Przewodnicząca Koła wybrano Elzbietę Bąk, na zastępcę Milenę Szopa, na skarbnika powołano Bożenę Macioszek a na sekretarza Annę Staruch. Celem nadrzędnym powołania stowarzyszenia jest stworzenie dodatkowej bazy oraz korzystnego klimatu dla rozwoju inicjatyw kulturalnych i oświatowych gminy. Stowarzyszenie będzie działać poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności na rzecz inicjatyw kulturalnych a poprzez to aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym swojej społeczności, także angażując w nie osoby samotne, niepełnosprawne. Liczymy też, że na ponowne spotkanie dołączą inne gospodynie z Rzeczycy, pragnące aktywnie włączyć się w nowo powstałe stowarzyszenie.

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 marca 2011 15:07
Czytaj całość…
 
Profesjonalna piłka nożna Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
piątek, 25 marca 2011 10:08

stowarzyszenie1W niedzielne popołudnie 20 marca 2011 roku tuż po godzinie 15.00 rozpoczęło się spotkanie informacyjno - założycielskie nowo powstającego Stowarzyszenia na terenie naszej Gminy. Było to zwieńczeniem starań Inicjatywy Społecznej, którą wraz z popierającymi nas osobami tworzyliśmy. "...Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które przybyły na to spotkanie. Doceniamy fakt, że zechcieli Państwo poświęcić nam niedzielne popołudnie. Postaramy się udowodnić, że poświęcony czas był dobrą inwestycją. Tymi słowami otworzył zebranie przedstawiciel Inicjatywy Artur Królik, witając na wstępie wszystkich zgromadzonych oraz zaproszonych gości, dziękując wszystkim za przybycie i zapraszając do aktywnego uczestnictwa w zebraniu. Wśród zaproszonych osób mieliśmy zaszczyt gościć: Marka Kaźmierczyka – Wójta Gminy Rzeczyca, który wspierał tę inicjatywę od początku swej działalności, Mariana Gajewskiego - zasiadającego w Komisji weryfikacyjnej Członka Zarządu OZPN w Piotrkowie Trybunalskim, Radnych Gminy Rzeczyca : Andrzeja Gwizdonia, Andrzeja Kępę oraz przedstawicieli działającego w naszej gminie Stowarzyszenia Sportowego „LKS Łabędź" Mirosława Cholewę - Prezesa Zarządu LKS "Łabędź", Krzysztofa Piechnę - Kierownika Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy pełniącego funkcję Sekretarza w LKS "Łabędź", Waldemara Sowika - Członek Zarządu LKS "Labędź". którym pragniemy szczególnie podziękować za okazaną nam przychylność i pomoc.

Poprawiony: piątek, 25 marca 2011 10:46
Czytaj całość…
 
Rusza IV edycja festiwalu piosenki... Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
środa, 23 marca 2011 14:40

statuetka 29 kwietnia 2011 r. odbędzie się IV edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – Złote Łabędzie Rzeczyca 2011. O szczegółach organizacyjnych, zasadach udziału, nagrodach w załączonym regulaminie festiwalu. Bogatsi w doświadczenie, zadowoleni z ubiegłorocznej edycji, głównie za sprawą bardzo wysokiego poziomu wokalnego prezentowanego przez Wykonawców, liczymy na liczny udział sympatyków radosnego śpiewania. Na najlepszych czekają efektowne statuetki "Złotego Łabędzia" i główna nagroda Grand Prix . Wszystkich zainteresowanych udziałem w festiwalu jak również złożeniem wizyty w zawsze gościnnej rzeczyckiej gminie serdecznie namawiamy i zapraszamy. WAŻNE !!! Laureaci będą mogli wystąpić przed większą publicznością na scenie letniej GOK-u podczas rodzinnej majówki w dniu 8 maja, która zamierzamy rozpocząć od godz. 15.00.imprezami sportowo-rekreacyjnymi by o godz. 17.00 uruchomic estradę min dla laaureatów festiwalu. Wcześniejszy termin przełozony ze względu na  beatyfikację Papieża JP II. 

Regulamin festiwalu 2011

Karta zgłoszenia

 

Poprawiony: poniedziałek, 18 kwietnia 2011 15:46
 
Na powiatowe konkursy regionalne... Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
środa, 23 marca 2011 13:47

pisanki bedkow8 marca do Łaznowa w Gminie Rokiciny na powiatowe ostatki, a 19 marca do Prażek w Gminie Będków pojechały reprezentacje Gminy Rzeczyca wspólnie z z-cą Wójta Panią Iwoną Łuszcz-Krawczyk. Powiatowy konkurs ostatkowy to chyba najtrudniejszy ze wszystkich organizowanych w powiecie. Wymaga bowiem od uczestników przygotowania fragmentu przedstawiającego scenkę rodzajowa adekwatną do klimatu dawnych obyczajów w tym względzie. Tak trudny, ze nie wszystkie gminy decydują się wziąć w nim udział. Dotychczas Rzeczycę reprezentowało starsze pokolenie KGW, ale po konsultacjach zdecydowały się oddać ten jeden, jedyny konkurs w ręce młodzieży. Tak się złożyło, ze grupa teatralna pod kierunkiem Agnieszki Kielan intensywnie ćwiczyła spektakl Balladynę, Podjęły się przygotowania dodatkowo scenki rodzajowej i choć niezupełnie odpowiadała ona wymogom konkursu, to trzeba oddać młodzieży staranność w przygotowaniu scenki, ambitną charakteryzację postaci, brawurowo grane role. Jedyny mankament to słaba słyszalność wypowiadanych poszczególnych fraz co można zrzucić na karb organizatorów imprezy.

 

Poprawiony: środa, 23 marca 2011 14:14
Czytaj całość…
 
Zaproszenie do konsultacji Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 14 marca 2011 12:15

WÓJT GMINY RZECZYCA

zaprasza

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu

WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RZECZYCA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z INNYMI PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNO
ŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA LATA 2011 - 2013

Pliki do pobrania:
Zaproszenie do konsultacji.pdf
Program współpracy - pożytek publiczny.pdf
Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rzeczyca.pdf
Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rzeczyca.doc

Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2011 12:36
 
Wydarzenia roku 2010 w wyjątkowej oprawie! Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
wtorek, 08 marca 2011 10:32

 

witaszczykWyjatkowość tegorocznego podsumowania wynikała z faktu ustanowienia nowej formuły dziękowania i uhonorowania zasłużonym dla Gminy Rzeczyca. Gminna Kapituła pod przewodnictwem Wojciecha Szopy zdecydowała przyznać statuetkę "Przyjaciel Gminy Rzeczyca" Nr 1  Stanisławowi Witaszczykowi byłemu Marszałkowi Województwa Łódzkiego, obecnie Posłowi na Sejm RP. Dodatkowa okoliczność tej odmienności to  wręczenia ks. Henrykowi Linarcikowi Odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej". I właśnie dlatego I część uroczystości rozpoczęła się w kościele  mszą św. dziękczynną celebrowaną przez ks. Proboszcza wspólnie z zaproszonymi : ks. Stanisławem Kosiorowskim - Proboszczem Lichenia, ks. Zbigniewem Borkowskim, duszpasterzem młodzieży i powołań Zgromadzenia Księży Marianów oraz ks. Pawłem Śmiglem z par. św. Wojciecha w Koninie. Proboszcz w swej liturgii słowa odniósł się do problematyki kultury,  
Poprawiony: wtorek, 15 marca 2011 14:34
Czytaj całość…
 
Podsumowanie wydarzeń roku 2010 Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
piątek, 18 lutego 2011 11:08
cymmermanWójt Gminy Marek Kaźmierczyk wraz z Przewodniczącynm Rady Gminy Wojciechem Szopa oraz Dyrektorem GOK-u Antonim Socha serdecznie zapraszają na podsumowanie wydarzeń roku 2010, które rozpocznie się  5 marca 2011 roku o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Rzeczycy Mszą Św. dziękczynną oraz koncertem Anny Cymmerman. Dalsza część uroczystości będzia kontynuowana w sali widowiskowej OSP, na co złożą się : prezentacja multimedialna wydarzeń w gminie w roku 2010, sprawozdanie z działaności instytucji kultury, wręczenie statuetek "Przyjaciel Gminy Rzeczyca" oraz wręczenie poduchy wraz z wyprawką Wójta najszybciej urodzonemu obywatelowi w roku 2011. Inicjatorem kolejnego koncertu Anny Cymmerman jest  ks. prałat Henryk Linarcik – Proboszcz rzeczyckiej parafii i dedykowany jest wszystkim Mieszkańcom Gminy Rzeczyca. Jesteśmy przekonani, że  będzie to kolejna prezentacja umiejętności wokalnych na najwyższym poziomie artystycznym. Anna Cymmerman występowała w produkcjach operowych w Austrii, Danii, Holandii i Niemczech. Jej pierwszą pracę w Teatrze Wielkim w Łodzi uznano za najlepszy debiut operowy w Polsce. Oprócz partii operowych sukcesy odnosiła w musicalach, operetkach i koncertach muzyki filmowej, Współpracuje z Bogusławem Kaczyńskim przy festiwalach Jana Kiepury w Krynicy, nie obce są Jej estrady Chicago, Los Angeles, Sydney, Pekin a 5 marca ponownie dla Państwa zaśpiewa w rzeczyckim kościele. Na uroczystościach obecni będą radni, sołtysi, pracownicy instytucji samorządowych gminy, producenci rolni, przedsiębiorcy, firmy współpracujące z Samorządem gminy oraz wielu znakomitych gości z powiatu i województwa. Trzeba koniecznie być w tym czasie w kościele i nie tylko ze względu na wspaniale zapowiadający się koncert ...?
 
(opracowanie i druk plakatu : Włodzimierz Kwatek)
 
Poprawiony: wtorek, 15 marca 2011 14:38
Czytaj całość…
 
Powstała książka -Pieśni Rawskie Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
niedziela, 13 lutego 2011 13:56

ksiazka „...Kiedy prawie przed 2 laty zwróciła się do instytucji kultury w Rzeczycy Pani Danuta Dębska –nauczyciel muzyki w szkole podstawowej w Rawie Maz., z propozycją podjęcia się spisania wszystkich piosenek ludowych z naszego terenu, nie spodziewałem się, że powstają zręby bardzo solidnej, cennej publikacji , która swoim autentyzmem i unikatową wartością stanie się tak ważnym elementem naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego...", tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie otwierając spotkanie promocyjne nowo wydanej książki Danuty Dębskiej „Pieśni Rawskie". Antoni Socha Dyrektor GOK-u. W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor GOK-u poinformował o zmianach samorządowych w gminie przedstawiając wszystkim zebranym nowego Wójta Gminy Rzeczyca Marka Kaźmierczyka i nowego Przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Szopę. Zabierając głos Wójt Gminy Marek Kaźmierczyk bardzo podziękował za cenną inicjatywę, za wysiłek przede wszystkim autorce Danucie Dębskiej, której w dowód uznania wręczył bukiet kwiatów, oraz wszystkim współtworzącym tą publikację tj. Starostwu Powiatowemu w Rawie Maz. i Tomaszowie Maz. oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rzeczycy.

Poprawiony: wtorek, 15 marca 2011 14:39
Czytaj całość…
 
Spotkanie noworoczne KAS-u Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
piątek, 28 stycznia 2011 12:35

KASKlub Aktywnej Społeczności to naprawdę aktywna grupa ludzi. Przełom roku spędzili na wspólnie zorganizowanym „SYLWESTRZE" w Gminnym Ośrodku Kultury, by już 23 stycznia ponownie być razem na spotkaniu noworocznym połączonym oczywiście z wizytą Mikołaja, który jak co roku przybył z olbrzymim worem pełnym prezentów. „...To pierwsze spotkanie z udziałem nowych władz, bardzo się cieszymy, że są z nami Pan Wojciech Szopa Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Marek Kaźmierczyk Wójt Gminy, których serdecznie witamy..." powiedział zaraz na wstępie swojego wystąpienia Prezes KAS-u Mieczysław Bąk. Dla zobrazowania sytuacji Klubu Prezes Bąk przedstawił nowo wybranej władzy, charakterystykę swoich działań, na czym się koncentrują, czym zajmują. Podkreślił dobrą współpracę z instytucją kultury, która oprócz odczuwalnej opieki merytorycznej, wspiera ich w wyjazdach wycieczkowych, pomaga spotykać się z interesującymi ludźmi, zaprasza na gminne imprezy środowiskowe. Wójt Marek Kaźmierczyk w swoim krótkim wystąpieniu pogratulował inicjatywy powołania Stowarzyszenia, aktywnego wieloletniego trwania i zasugerował, czy nie byłoby wskazane by nadać Stowarzyszeniu status prawny, uprawniający do sięgania po środki finansowe z zewnątrz.

 

Poprawiony: wtorek, 15 marca 2011 14:39
Czytaj całość…
 
Szkolenie skierowane dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 stycznia 2011 08:57

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Rzeczycy

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rzeczycy  ogłasza,  że  w  2011 r.  będzie   organizował   szkolenie  skierowane  dla  bezrobotnych  kobiet  i  mężczyzn,  zarejestrowanych  w  Urzędzie  Pracy  i  korzystających  ze świadczeń z  pomocy  społecznej  (w tym jedna osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności) w   zakresie :

 

  • OBSŁUGI  KAS  FISKALNYCH
  • KURSU   KOMPUTEROWEGO
  • STYLIZACJI   I  WIZAŻU
  • TECHNIKI   SPRZEDAŻY  I  OBSŁUGI  KLIENTA
Poprawiony: czwartek, 27 stycznia 2011 09:10
Czytaj całość…
 
Aktywne ferie zimowe ??? Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
poniedziałek, 24 stycznia 2011 12:31
zimowy czasDyktando dla dzieci starszych, bajka „Wilk i zając" dla najmłodszych. Takie były zamierzenia Organizatorów dnia feryjnego w naszej gminie. A jak wyszło...?

Cieszy fakt, że zainteresowanie propozycją było, martwi, że zbyt małe. Czy wobec tego we współczesnych czasach jest potrzeba organizowania dla dzieci aktywnego wypoczynku w okresie ferii zimowych? Od lat z różną aktywnością zarówno placówki oświatowe jak i instytucja kultury starają się uatrakcyjnić czas wolny od zajęć lekcyjnych. Najwyraźniej jednak uczniowie wybierają swój sposób na wykorzystanie wolnego czasu. Przed laty na organizowane turnieje w bilard, tenis stołowy, konkursy recytatorskie, warsztaty malarskie i twórczości ludowej odliczało się zaledwie po kilkoro dzieci i to najczęściej z okolic centrum Rzeczycy. Od lat organizowane jest w tym okresie też dyktando ekologiczne i bardzo trudno jest namówić do udziału w nim więcej jak po 20 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

 

 

Poprawiony: wtorek, 15 marca 2011 14:39
Czytaj całość…
 
<< pierwsza < poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 następna > ostatnia >>

Strona 186 z 196

Dzisiaj jest: Środa
25 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria
Magdalena, Urban

Do końca roku zostało 221 dni.
Zodiak: Bliźnięta

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 874516
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca