Wieczór Mikołąjkowy Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
poniedziałek, 06 grudnia 2010 13:34

mikolaj5 grudnia w „wigilię" Mikołajek po raz siódmy zaproszono emerytów i rencistów z wnuczkami i wnukami, także zwykłych mieszkańców gminy tym razem na Wieczór Mikołajkowy, a nie jak dotychczas na koncert mikołajkowy. Nazwa zmieniona bo i oferta sceniczna wyjątkowo różna i nie mieszcząca się w formule koncertu. Wyjątkowość tego wieczoru to także fakt, że ponownie (podobnie jak na powiatowej pierzawce) bez udziału Wójta Gminy Rzeczyca. II tura wyborów w niektórych gminach i miastach, brak formalnej nominacji nowego Wójta Marka Kaźmierczyka spowodowały, że znowu byliśmy osamotnieni jako instytucja kultury. „...pragnieniem naszym jest byście Państwo czuli naszą troskę, troskę Samorządu gminy o Was będących na zasłużonej emeryturze. Szczególnie teraz, w ten czas poprzedzający wyjątkowe święta, byście nie czuli się samotnie. Poświęciliście w głównej mierze całe swoje życie zawodowe służeniu innym, chcemy Wam corocznie tym wieczorem mikołajkowym choć w ten sposób podziękować. Cieszymy się, że są z nami rodzice naszych wspaniałych artystów, aktorów, bez Waszej pomocy trudno byłoby kontynuować pracę z zespołem ludowym, orkiestrą dętą, tworzyć teatr i inne formy zajęć pozaszkolnych..." powiedział Antoni Socha witając wszystkich przybyłych na wieczór mikołajkowy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 06 grudnia 2010 14:09
Czytaj całość…
 
Jubileuszowa X Powiatowa Pierzawka Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
poniedziałek, 29 listopada 2010 15:15

jubileuszNa kolejne rzeczyckie darcie pierza zjechał się ponownie cały powiat, prawie zupełnie nie odliczyli się zaproszeni goście ale to pewnie z powodu wyborczej gorączki, która absorbowała jeszcze niektóre gminy i niektórych radnych. Mając te uwarunkowania na względzie owacyjnie powitano przybyłą Barbarę Robak, wice Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi i zarazem nowo mianowaną wójt Gminy Rokiciny. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. reprezentował Bogdan Kącki, członek Zarządu Powiatu. Miłym akcentem jubileuszowej pierzawki był udział ekipy RTV, nowej telewizji ogólnopolskiej, cyfrowej, zajmującej się wyłącznie branżą rolniczą, obecny był też niezawodny Marek Miziak reprezentujący tomaszowski informator tygodniowy. Prowadzący imprezę Antoni Socha przywitał wszystkich przybyłych, wypełniających szczelnie salę widowiskową remizy strażackiej.„... tegoroczna pierzawka jest wyjątkowa z dwóch powodów, ten pierwszy, zasadniczy to piękny jubileusz 10 lecia jej trwania, drugi bardziej kłopotliwy to fakt, iż jesteśmy w momencie w którym zmieniły się władze w naszej gminie. Ustępujący wójt Marek Pałasz, nieobecny dziś wśród nas, przesyłający wszystkim Państwu serdeczne podziękowanie za udział we wszystkich dotychczasowych konkursach jak również za wszystkie działania kultywujące tradycję ludową, bardzo przeprasza, że nie może uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości ze względów osobistych. Wiemy jednak wszyscy, że to właśnie Jemu zawdzięczamy tą sympatyczna imprezę, że zawsze nas wspierał we wszystkich działaniach na rzecz kultywowania tradycji. Nowo wybrany na stanowisko wójta Marek Kaźmierczyk też jest nieobecny, bo jeszcze nie jest formalnie wójtem ale przesyła pozdrowienia i życzy miłej zabawy...".

 

 

 
Poprawiony: piątek, 03 grudnia 2010 16:21
Czytaj całość…
 
Z „Balladyną” na tomaszowskie teatralia… Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
piątek, 26 listopada 2010 08:49

 

balladynaTomaszowskie teatralia lub inaczej artystyczne zdarzenia sceniczne, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz., pozwalają zaprezentować swoje umiejętności aktorskie młodzieży szkolnej z powiatu tomaszowskiego. Cieszy fakt, że uczestnikami tej aktorskiej konfrontacji V już edycji jest młodzież gimnazjalna z Rzeczycy, która skupiona wokół Gminnego Ośrodka Kultury jest na początku drogi tworzenie Koła Teatralnego. Może to pokłosie przygotowań do wielkiej premiery „Opisu Obyczajów", ks. J. Kitowicza, która miała miejsce w Rzeczycy pod koniec marca w roku bieżącym, a może zwyczajnie mamy zdolną i ambitną młodzież, która chętnie podejmuje wyzwania instytucji kultury. Niezależnie od powodów i motywacji, ważne, że zręby aktorskiej pasji zostały utworzone. Opiekunem grupy młodych aktorów jest Agnieszka Kielan, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej, która już wielokrotnie wcześniej dawała się poznać jako zdolna animatorka różnego rodzaju przedstawień, wykazując się przy tym własną inicjatywą, dzieląc się ciekawymi pomysłami i wykazując duży profesjonalizm w tej materii.
Poprawiony: poniedziałek, 29 listopada 2010 09:37
Czytaj całość…
 
Z szacunku dla niepodległości… Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
wtorek, 16 listopada 2010 10:24

niepodleglosc „... spotykamy się w tym miejscu ponownie, by oddać cześć tym co polegli, tym którym zawdzięczamy wolność, niepodległość. To nasz obowiązek, nasza powinność. Dopóki będę Gospodarzem tej gminy zawsze będę tak czynił, bo tak trzeba, bo wolność i niepodległość nie jest nam dana na zawsze. Trzeba ją pielęgnować, dbać o nią i ciągle przypominać z jakim trudem została zdobyta..." Tymi słowami zwrócił się do obecnych przy obelisku przed Urzędem Gminy Marek Pałasz Wójt Gminy Rzeczyca. Oprócz licznej grupy uczniów, dyrektorów szkół, nauczycieli, radnych byli też zwykli Mieszkańcy gminy. Swoją obecnością zaszczycił też Wice Marszałek Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak, który składając biało czerwoną wiązankę właśnie Gminę Rzeczyca stawiał za wzór w postrzeganiu i manifestowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.

Poprawiony: czwartek, 18 listopada 2010 12:44
Czytaj całość…
 
Kadencja Rady Gminy dobiegła końca... Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
środa, 10 listopada 2010 12:05

DSCF0176-18 listopada w Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej miała miejsce ostatnia w tej kadencji Sesja Rady Gminy. Zanim się rozpoczęła, było pamiątkowe zdjęcie grupowe wszystkich pracowników samorządowych a radni posadzili dęby w rzeczyckim parku. Sesja różniąca się zasadniczo od poprzednich, bo uroczysta poświecona podsumowaniu pracy całej kadencji Rady Gminy. Obecni byli wszyscy radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, podległych jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście w osobach: Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Krystyna Ozga – Wice Wojewoda Łódzki, Stanisław Fontański – Dyrektor Departamentu Rolnictwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Janusz Tatera z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Krzysztof Iskierka – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tomaszowie Maz., Ks. prałat Henryk Linarcik – Proboszcz Parafii, Jerzy Młodawski –lekarz pracujący 30 lat na rzecz Mieszkańców Gminy Rzeczyca.

 

Poprawiony: środa, 10 listopada 2010 14:47
Czytaj całość…
 
Występ orkiestry koncertowej RZA WP Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
wtorek, 26 października 2010 11:36
dscf0098-123 października w gminnej środowiskowej hali sportowej miało miejsce kolejne wielkie wydarzenie artystyczne, trzeci raz w gminie i w krótkim odstępie czasu odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego. Kolejny koncert i kolejny raz zupełnie inny repertuar, inny program, tym razem bardziej patriotyczny, bo to już niedługo kolejna rocznica odzyskania naszej niepodległości ale też i z udziałem muzyki typowo rozrywkowej. Koncert jak powiedział jego inicjator Wójt Marek Pałasz będący podziękowaniem dla wszystkich Mieszkańców Gminy Rzeczyca współpracujących z Samorządem Gminy Rzeczyca w okresie mijającej kadencji oraz dedykowany  kombatantom oraz jubilatom, w tym samym dniu obchodzili uroczyście jubileusz 50 -lecia pożycia małżeńskiego.
Poprawiony: wtorek, 16 listopada 2010 11:40
Czytaj całość…
 
50 lat razem Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
wtorek, 26 października 2010 11:14
dscf0064-1Dnia 23 października 2010 r. odbyła się w Gminie Rzeczyca uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na zaproszenie Wójta Gminy Pana Marka Pałasza, Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Gwizdonia, i Proboszcza Parafii Rzeczyca Księdza prałata Henryka Linarcika na uroczystości jubileuszowe przybyli Jubilaci oraz Ich rodziny Genowefy i Jana Domagałów, Marianny i Józefa  Glicnerów, Genowefy i Jana Skowronków,  Zofii i Kazimierza Wachowiczów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą ¦w. odprawioną w Kościele w Rzeczycy w intencji Jubilatów, podczas której Jubilaci odnowili swoje małżeńskie przyrzeczenia. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy odbyła się druga część uroczystości - odznaczenie Jubilatów Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Marek Pałasz i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Gwizdoń. Jubilatom wręczone zostały ponadto pamiątkowe dyplomy i kwiaty.
Poprawiony: wtorek, 02 listopada 2010 13:48
Czytaj całość…
 
Pomagamy powodzianom Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
piątek, 22 października 2010 10:27
dscf0010-3Gminę Rzeczyca w ostatnim okresie klęski żywiołowe ominęły choć przypadki strat materialnych z tego powodu co niektórzy także ponieśli. Solidaryzując się z rolnikami dotkniętymi klęską powodziową, wspólnie z sołtysami zorganizowano w Gminie Rzeczyca zbiórkę płodów rolnych (zboża) a zbiórki pieniężne organizowano przy każdej nadarzającej się okazji. Zbiórka pieniężna od poszczególnych sołectwo przyniosła kwotę 945,80 zł, wpłaty indywidualne – 500 zł, podczas meczu siatkarskiego Polska-Argentyna – zebrano kwotę 1.010,47 zł, plus 10 euro, podczas gminnych dożynek –222,90 zł, Radni przekazali powodzianom 488 zł, pracownicy GOPS – 80 zł, UG – 310 zł, GOK- 50 zł, szkoła podstawowa w Rzeczycy – 330 zł, w Luboczy – 187,30 zł, w Sadykierzu – 225 zł, gimnazjum – 300 zł. Razem kwesta pieniężna uczyniła kwotę -  8.769,47 zł.
Poprawiony: wtorek, 02 listopada 2010 13:55
Czytaj całość…
 
Marii Konopnickiej ku pamięci... Drukuj Email
Wpisany przez Antoni Socha   
wtorek, 19 października 2010 13:10
dscf0039-1 13 października 2010 roku odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sadykierzu uroczyste obchody 100- rocznicy śmierci patrona szkoły Marii Konopnickiej, które były połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości otworzyła i powitała wszystkich przybyłych gości, dyrektor Małgorzata Sobolewska – Gdak. Obchody rocznicowe poprzedziły ogłoszone wcześniej konkursy: recytatorski: „Poezja, proza Marii Konopnickiej” oraz plastyczny :„ Ilustracja do utworów  Marii Konopnickiej”. Do konkursu recytatorskiego zgłosiło udział 32 uczniów a na konkurs plastyczny napłynęły 104 prace.
Poprawiony: wtorek, 02 listopada 2010 13:50
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Drukuj Email
Wpisany przez Urszula Wieszkowska   
czwartek, 14 października 2010 13:40

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

icon Ogłoszenie o przetargu na szprzedaż nieruchomości (110.98 kB 2010-10-14 11:35:00) 

 

 
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczycy Drukuj Email
Wpisany przez Sylwia Górecka   
środa, 13 października 2010 13:21

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczycy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

icon Skład Gminnej Komisji Wyborczej (65.9 kB 2010-10-13 12:03:07) 

 
 
<< pierwsza < poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 następna > ostatnia >>

Strona 187 z 196

Dzisiaj jest: Środa
18 Maja 2022
Światowy Dzień Rodziny
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksandra, Alicja, Edwin,
Eryk, Eryka, Feliks, Irina, Liboriusz,
Myślibor, Wenancjusz

Do końca roku zostało 228 dni.
Zodiak: Byk

logo dolina rzeki pilicy1znakdolinaunia napis


Odsłon : 873811
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 


PROW-2014-2020-logo-kolor


Screenshot 2021-03-05 Tytuł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ŁaskOnline pl - Codzienna Gazeta Internetowa


baner 336 280Kraszewski logo


banner odpady2


NCK dom-kultury-plus-zNCK kolor-webmpi baner Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstem


wfos

banner prow

mikroporady

IKE

© 2007-2010 Portal Gminy Rzeczyca